top of page
Beans-Web_0220.jpg

Vetenskapen

Förankrat i vetenskap

Evidensbaserat

De råd och rekommendationer som ges inom ramen för Healthy blue habits är evidensbaserade och ligger i linje med de nordiska näringsrekommendationerna (NNR), WHO och hämtar inspiration från de väldokumenterade blå zonerna världen över.

 

Senaste forskningen

Vi beaktar den senaste forskningen inom dessa områden och följer internationella forskningsrapporter. Vi följer även nya internationella forskningsrapporter som t ex EAT Lancet, som visar hur vi ska äta och leva för att både vi människor och jorden ska må bra. Alla dessa ligger i linje med varandra vilket stärker vikten av en hälsosam livsstil.

Referenser i urval: 

Studier ihop.png

Helheten avgör

Kostmönster

När det kommer till kostråd och rekommendationer kring mat och hälsa så räcker det inte att titta på enskilda ingredienser. Näringsämnen och andra komponenter i maten verkar ihop och det är helheten, tillsammans med andra livsstilsfaktorer, som skapar hälsa. Eller ohälsa.

 

Storskaliga kliniska studier

För att säkert kunna säga att en kost, eller annan livsstilskomponent, är bra för hälsan behövs storskaliga kliniska studier. Att det finns en enskild studie eller två gör inte att resultatet nödvändigtvis är vetenskapligt belagt.

 

Effekter på hälsan på lång sikt fångas bäst när man tar hänsyn till hela kost- och livsstilsmönster snarare är enskilda komponenter eller livsstilsfaktorer. 

Kimchi-WEB.jpg

Win-win

Maten största hälsoriskfaktorn

Ohälsosamma matvanor inklusive malnutrition är idag den största hälsoriskfaktorn globalt, till och med större än alkohol, droger och tobak tillsammans. Förbättrade matvanor skulle förhindra ett av fem dödsfall världen över. Strax därefter kommer för låg fysisk aktivitet. I Sverige kan hälsosamma matvanor bidra till att minska risken för hjärt- och kärlsjukdom med 30 till 50 procent och förebygga upp till en tredjedel av alla cancerfall.

 

Hälsa & hållbarhet går hand i hand 

Hälsosamma matvanor har också en annan fördel. Och den är minst lika viktig. Om det inte görs något, är risken stor att världen inte når FN:s hållbarhetsmål. Men forskning visar att det som är bra för hälsan även är bra för miljön och hållbart för både oss människor och planeten. Hälsosamma matvanor är alltså även en förutsättning för att vi ska kunna rädda planeten och samtidigt föda alla 10 miljarder invånare som beräknas befolka jorden 2050. Ät blått och gör gott. Sånt gillar vi. 

Musslor med ugnsrostade rotfrukter

Varje människa är unik

Allergier & intoleranser

En del människor är allergiska eller intoleranta mot vissa livsmedel. Andra behöver mycket energi, till exempel de som tränar mycket eller barn och ungdomar som växer. Vissa gillar inte enskilda ingredienser eller smaker eller vill av andra skäl undvika vissa livsmedel. Det finns olika behov och i de fall de är av medicinsk karaktär råder vi dig att kontakta vården.

 

Justera & anpassa 

Healthy blue habits vänder sig till det stora flertalet och ger råd kring mat och livsstil för en bättre hälsa som passar de flesta. Grunden är vetenskapligt belagda råd kring kost och hälsa, men behöver du justera, utesluta eller anpassa efter din unika situation går det självklart bra. Det viktiga är att du mår bra. Känn dig för och hitta din väg till ett hälsosamt liv. 

Okivi-Nov18-Triangel-_0584-Web.jpg
Okivi-Nov18-Triangel-_0544-Web.jpg
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Du får recept, inspiration och tips på hur du kan leva blått - direkt i din inbox. Det är enkelt, trevligt och gott att leva som i de blå zonerna, fastän du är långt därifrån. Hälsa och välbefinnande har inga gränser. Resan börjar här. 

bottom of page