top of page
Search

Hitta din ikigai - den gör under för hälsan

Hundraåringarna i de blå zonerna är experter på att odla goda relationer, uppskatta det de har och göra roliga saker. Det är också en av förklaringarna till deras goda hälsa. Det handlar i grunden om vikten av meningsfullhet och att hitta en riktning i livet.

Att finna mening och en känsla av att livet är värt att leva. Något som ger energi, motivation och glädje.

Ikigai är ordet de använder på Okinawa för att beskriva det som ger livet mening och i Costa Rica talar man om Plan de vida.


Yushiku, 94 år, i sin trädgård på Okinawa, Japan. På kvällen sjöng hon karaoke i flera timmar med sina vänner.


Ikigai påverkar hälsan

Det har forskats en hel del kring Ikigai och vad det innebär för hälsan. Resultaten av studierna visar att Ikigai bland annat:

  • ökar livskvaliteten och välbefinnandet

  • gör det lättare att hantera fysiska och psykiska motgångar

  • minskar risken för depressioner och hjärt-kärlsjukdomar

  • gör det lättare att hålla fast hälsosamma vanor, som i sin tur kan stärka känslan av Ikigai.

  • stärker funktionaliteten hos äldre och ökar möjligheterna för ett långt, hälsosamt liv.

Mål & mening i livet

I vår, ibland stressade, tillvaro där många saker pockar på vår uppmärksamhet är det lätt att glömma att stanna upp och reflektera över vad som verkligen är viktigt för oss här i livet. Det behöver inte vara några stora, revolutionerande tankar och det kan förändras över tid, men en stund för eftertanke då och då kan göra stor skillnad. Både för hälsan och välbefinnandet.

I Japan, med en stor åldrande befolkning, har man förstått hur viktigt meningsfullheten är för hälsan och har både utvecklat ett mätverktyg, Ikigai-9, och inkluderat Ikigai som en del i deras nationella hälsoprogram, HJ21.

Healthy blue habits

  • Stanna upp då och då och reflektera över vad som känns viktigt, på riktigt, här i livet. Vad ger energi och känns meningsfullt för just dig?

  • Umgås med de du tycker om. Prioritera de relationer som ger energi. Att hjälpa andra kan också stärka känslan av Ikigai.

  • Fundera över hur du vill att din framtid ska se ut. Finns det något litet som du kan göra redan idag som tar dig dit?

Att hitta sin Ikigai betyder inte att livet kommer vara lätt och linjärt. Livet är sällan det. Men genom att tydliggöra vad som är viktigt för just dig, din meningsfullhet i det stora och lilla, kan jobbiga perioder i livet kännas lite lättare.


Även den österrikiske neurologen och psykiatrikern Viktor Frankl insåg tidigt vikten av meningsfullhet. Han kom, kort efter andra världskriget, ut med den banbrytande boken ”Man´s search for meaning”. Hans eget tydliga syfte - att skriva klart sin bok och sprida sitt budskap - bidrog till att han överlevde förintelsen. Hans teorier har sedan dess hjälpt miljontals människors hitta sitt mål och mening i livet.


Att hitta mål och mening i livet är en av de fem nycklarna till en god hälsa. Läs mer om de andra nycklarna här


Comments


bottom of page