top of page
Search

3 tips som stärker din resiliens

Har du hört talas om resiliens? Forskning visar att det är en viktig nyckel till både hälsa och välmående. Det är också en av förklaringarna till den goda hälsan i de blå zonerna. På ön Okinawa, den blå zonen i Japan, har resiliens bidragit till att mer än 900 personer i modern tid blivit mer än 100 år.

Resiliens är den långsiktiga förmågan att kunna förutse, leva med och hantera förändringar och samtidigt fortsätta utvecklas.

Resiliens är en kombination av tankar, beteenden och handlingar som vi steg för steg kan träna upp, precis som en muskel. Alla människor är i grunden resilienta, annars hade vi inte överlevt, men genom att stärka vår resiliens blir det lättare att sätta sig i förarsätet för sitt eget liv.

Resiliens handlar om att möta livets motgångar utan att tappa fotfästet och att i svåra stunder våga lita på sin egen förmåga. Vi kanske inte kan ändra situationen som sådan, men vi kan alltid välja hur vi tolkar och reagerar på den. Ofta går det att hitta något litet som ändå känns bra eller åtminstone okej.


Genom att vara flexibel vid förändringar och växa genom erfarenheter stärks motståndskraften och vi blir mer resilienta. Att vara resilient innebär däremot inte att man aldrig mår dåligt, känner smärta, oro, sorg eller stress.


Tre tips som stärker din resiliens

  1. Våga nytt Fundera på vilka som är dina styrkor och hur du kan använda dem. Gör något du aldrig gjort förut, kanske till och med något läskigt. Genom att utmana dig själv på ett positivt sätt, så växer du. Det stärker både självkänslan och resiliensen.

  2. Ta hand om din kropp När du tar hand om dig och din kropp hanterar den också stress bättre. Bra mat, rörelse och god sömn gör det lättare att stå emot stress, både fysiskt och känslomässigt. En hälsosam kropp tar lättare hand om oro, stress och depression. Mindfulness, meditation och yoga kan hjälpa till att dämpa stressen i kroppen och bidra till lugn och ro.

  3. Odla dina sociala nätverk Människan är i grunden en social varelse och goda relationer skapar sammanhang, trygghet och meningsfullhet, som alla är viktiga för att stärka resiliensen. Genom att vara nyfiken på andra och samtidigt försöka se sig själv som en del av ett större sammanhang blir det lättare att få perspektiv både på sig själv och tillvaron i stort. Våga be om hjälp, det stärker också resiliensen.


Comments


bottom of page